TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (N.N.120/16)

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora


PLANOVI NABAVE I IZMJENE:

Plan nabave za 2019.g.
1. izmjena plana nabave za 2019. g.
2. izmjena plana nabave za 2019. g.
3. izmjena plana nabave za 2019. g.


Provedeni postupci javne nabave u 2019.g.

Demontaža stare te nabava i ugradnja nove dizalice na vozilo Ivecco Trakker (Dokumentacija)


Plan nabave za 2018.g.
1. izmjena plana nabave za 2018. g.
2. izmjena plana nabave za 2018. g.
3. izmjena plana nabave za 2018. g.
4. izmjena plana nabave za 2018. g.
5. izmjena plana nabave za 2018. g.
6. izmjena plana nabave za 2018. g.


Vrh