TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Uređena lokacija za odlaganje otpada


Tvrtka Trogir holding uredila je teren za prihvat otpada pored čiovskog mosta, nakon što su i u samom gradu već postavljeni prvi „zeleni otoci“. Na lokaciji pored mosta postavljene su pokretna zaštitna ograda i nadstrešnica, pri čemu se zaštitna ograda može koristiti i kao prostor za oglašavanje i reklamiranje.Uređenje spomenute lokacije samo je dio velikog projekta uređenja terena za odlaganje otpada, čiji je nositelj komunalna tvrtka Trogir holding.
Osim konkretne koristi za naše sugrađane, kojima će se omogućiti lakše odlaganje otpada, cilj tog projekta je i da se sve druge lokacije, predviđene za prihvat smeća, urede na istovjetan način, primjeren našem gradu kao jednom od bisera svjetske kulturne i spomeničke baštine.


Vrh