TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Planovi, programi i subvencije


STRATEŠKI PLAN TROGIR HOLDINGA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE:
Trogri holding - Strateški plan 2017.-2019.


POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU:
Poslovni plan za 2018. godinu sa financijskim planom i planom nabave


POSLOVNI PLAN ZA 2017. GODINU:
Poslovni plan za 2017. godinu sa financijskim planom i planom nabave


POSLOVNI PLAN ZA 2016. GODINU:
Poslovni plan za 2016. godinu sa financijskim planom i planom nabave i procjenom otplate gubitka

Financijski plan i izmjene:
Financijski plan za 2018. godinu
1. Izmjena financijskog plana za 2018.godinu
Financijski plan za 2017. godinu
Financijski plan za 2016. godinu
1. Izmjena financijskog plana za 2016.godinu
2. Izmjena financijskog plana za 2016.godinu
Financijski plan za 2015. godinu
1. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
2. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
3. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
4. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu

Plan nabave i izmjene:
Plan nabave za 2018.g.
I. izmjena plana nabave za 2018. g.
Plan nabave robe, radova i usluga za 2017.g.
1. izmjena Plana nabave robe, radova i usluga za 2017.g.
2. izmjena Plana nabave robe, radova i usluga za 2017.g.
Plan nabave 2016
I. izmjena plana nabave za 2016. g.
II. izmjena plana nabave za 2016. g.
III. izmjena plana nabave za 2016. g.
Plan nabave 2015
I. izmjena plana nabave za 2015. g.
II. izmjena plana nabave za 2015. g
III. izmjena plana nabave za 2015. g.
IV. izmjena plana nabave za 2015. g.
V. izmjena plana nabave za 2015. g.
VI. izmjena plana nabave za 2015. g.

Financijski izvještaji za 2016. godinu
Bilanca za poduzetnike, Račun dobiti i gubitka i Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaji za 2015. godinu
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Financijski izvještaji za 2014. godinu
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Financijski izvještaji za 2013. godinu
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Odluka o raspodjeli dobiti ili pokruću gubitka

Donacije
PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA
Donacije u 2015. godini
Donacije u 2016. godini
Donacije u 2017. godini

Vrh