TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka bagatelne vrijednosti

Pregled sklopljenih ugovora


Provedeni postupci javne nabave:
1. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2016.g.
2. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g.
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Dokumentacija)
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Troškovnik)

NABAVA NOVOG VOZILA KIPER S GRAJFEROM PUTEM FINANCIJSKOG LEASING-a
Trogir Holding d.o.o. pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.
Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.ožujka 2017.godine broj objave 2017/ S 0F2-0005774

Vrh