Tržnica & Ribarnica

Planovi, programi i subvencije


STRATEŠKI PLAN TROGIR HOLDINGA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE:
Trogri holding - Strateški plan 2017.-2019.


POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU:
Poslovni plan za 2018. godinu sa financijskim planom i planom nabave


FINANCIJSKI PLANOVI I IZMJENE:

Financijski plan za 2018. godinu
1. izmjena financijskog plana za 2018. godinu
2. izmjena financijskog plana za 2018. godinu
4. izmjena financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu
1. Izmjena financijskog plana za 2016.godinu
2. Izmjena financijskog plana za 2016.godinu

Financijski plan za 2015. godinu
1. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
2. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
3. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu
4. Izmjena financijskog plana za 2015.godinu


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
Izvršenje financijskog plana do 30.06.3017.
Izvršenje financijskog plana za 2016.


Financijski izvještaji za 2016. godinu
Bilanca za poduzetnike, Račun dobiti i gubitka i Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje


Financijski izvještaji za 2015. godinu
Bilanca za poduzetnike
Račun dobiti i gubitka
Bilješke uz financijske izvještaje
Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka


DONACIJE
PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA
Donacije u 2015. godini
Donacije u 2016. godini
Donacije u 2017. godini

Vrh