Tržnica & Ribarnica

Organizacija


TROGIR HOLDING d.o.o.
Organizacijska shema


PREDSJEDNIK UPRAVE 
Božidar Miše 
021/798-567 




FINANCIJSKI DIREKTOR
Dijana Ćudina
 091/2234-110



SAVJETNIK DIREKTORA
Zlatko Rožić
091/2234 100 


SURADNIK ZA RAZVOJ KOMUNALNIH POSLOVA
Ivo Milić
091/234 2346



STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I KOORDINATOR TEHNIČKIH POSLOVA
Toni Zulim



VODITELJ ODJELA MEDIJA 
Ciprijan Buble, dipl. politolog 
021/798-577 



VODITELJ ODJELA PROMETNIH POSLOVA 
Božo Čurak 
091/1234-108



VODITELJ ODJELA GROBLJA 
Zdravko Bailo 
021/884-881
091/1234-150



VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA
Tonći Rožić
091/1234 168


VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA
Nina Melić Borojević dipl. ing. hortikulture



VODITELJ ODJELA TRŽNICE I RIBARNICE 
Marijan Buraj 
091/2234-051



VODITELJ ODJELA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA 
Jure Brkan  
091/1234-587



VODITELJ ODJELA BRODOTROGIR 
Ivan Grubišić 
091/1234-590



VODITELJ ODJELA ZBRINJAVANJA OTPADA 
Jakov Brkan 
091/1234-165



VODITELJ ODJELA NADZORA 
Romeo Palada 
021/798-591
091/1234-154



VODITELJ ODJELA RAČUNOVODSTVA 
Mira Vareško 
021/798-583
091/1234-159



VODITELJ ODJELA KOMERCIJALNIH POSLOVA 
Mirjana Đirlić dipl. oec 
021/798-591
091/1234-157



VODITELJ ODJELA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
Sandra Ivanišević dipl. iur.
021/798-582 




Vrh