Tržnica & Ribarnica

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata sa kojima TH ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Interni akt o provođenju postupaka bagatelne vrijednosti

Pregled sklopljenih ugovora

Plan nabave i izmjene:
Plan nabave robe, radova i usluge za 2016
Plan nabave 2015
I. izmjena plana nabave 2015. g.
II. izmjena plana nabave za 2015. g
III. izmjena plana nabave za 2015. g.
IV. izmjena plana nabave za 2015. g.
V. izmjena plana nabave za 2015. g.
VI. izmjena plana nabave za 2015. g.

Provedeni postupci javne nabave:
1. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2016.g.
2. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g.
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Dokumentacija)
3. Nabava i isporuka goriva Eurodiesel BS za 2017.g. (Troškovnik)

NABAVA NOVOG VOZILA KIPER S GRAJFEROM PUTEM FINANCIJSKOG LEASING-a
Trogir Holding d.o.o. pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.
Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.ožujka 2017.godine broj objave 2017/ S 0F2-0005774

Vrh