Search
Close this search box.

by

Javni poziv za iskaz interesa za davanje grobnog mjesta na korištenje na Gradskom groblju u Trogiru

Klasa: 363-01/24-05/44 Urbroj: 2181-13-5-02/017-24-1 Trogir,  12. lipnja, 2024. god. Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj...

Pročitajte tekst objave →

by

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

U komunalnom otpadu plastična ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima zauzima ogroman korisni prostor. Plastika se može u potpunosti...

Pročitajte tekst objave →

by

Radno vrijeme reciklažno dvorište

Zbog inventure reciklažno dvorište neradi od 16.12.2023. do 07.01.2024....

Pročitajte tekst objave →

by

JAVNI POZIV za dodjelu kompostera

Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge, Put Mulina 2, Trogir, dana 18. rujna 2023. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu...

Pročitajte tekst objave →

by

JOŠ JEDAN APEL : „POKAŽI SMEĆU GDJE MU JE MJESTO!“

Iako su edukacije o razvrstavanju otpada koje je provodio Grad Trogir i „Trogir holding“ te medijska kampanja pod nazivom „Pokaži smeću gdje mu je...

Pročitajte tekst objave →

by

Edukacija i medijska kampanja daju rezultate

Grad Trogir i komunalna tvrtka „Trogir holding“ u suradnji s Udrugom „Sunce“ proveli su tijekom mjeseca travnja i svibnja 10 edukacija građana po...

Pročitajte tekst objave →

by

Pilot projekt prikupljanja razvrstanog otpada ugostiteljima

TROGIR HOLDING je započeo s pilot projektom prikupljanja razvrstanog otpada ugostiteljima (papira i plastike) na predviđenim lokacijama gdje su postavljene...

Pročitajte tekst objave →

by

Tribina o gospodarenju otpadom za ugostitelje na području grada Trogira

Trogir Holding, Grad Trogir i Udruga Sunce pozivaju na tribinu o gospodarenju otpadom za ugostitelje na području grada. Na tribini će se moći doznati sve o:...

Pročitajte tekst objave →

by

Trogirani sve više odvajaju glomazni i drugi otpad

Otkako gradska komunalna tvrtka Trogir holding provodi projekt novog sustava gospodarenja otpadom ulažu se svi napori kako bi on što bolje funkcionirao....

Pročitajte tekst objave →

by

Od 01.11.2022. Trogir Holding kreće sa zimskom tarifom naplate usluge parkiranja

Cijena satne parkirališne karte u periodu od 01.11. do 30.04. jedinstvena je na svim otvorenim i zatvorenim parkiralištima i iznosi 5 kn/h. Cijena dnevne...

Pročitajte tekst objave →