Gradski servisi online

Novosti

Novosti

Od 01.09.2022. stupa na snagu novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Poštovani korisnici, od 1. rujna 2022. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Naime, sukladno...

17. kolovoza 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Izgrađeno reciklažno dvorište u Trogiru

Grad Trogir je u ožujku 2019. godine, s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku...

2. lipnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Obavijest korisnicima

U okviru javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. neće se preuzimati glomazni otpad bez...

2. lipnja 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Izabran je novi direktor društva Trogir Holding d.o.o.

Na prijedlog Stručne komisije, u sastavu Viktor Novak, predsjednik, Boris Ivančić, član i Božidarka Vukas, član, predloženo je da se...

10. svibnja 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Plastic Smart Cities Croatia: Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“

Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“ na području naselja Plano. Svim korisnicima...

3. svibnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Plan razmještanja mobilnog reciklažnog dvorišta

U sklopu rada na čišćem gradu i okolišu, 𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 skreće pažnju korisnika na mobilno...

26. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Uskrsna čestitka

𝑪𝒊𝒋𝒆𝒏𝒋𝒆𝒏𝒆 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒌𝒆, 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒂𝒏𝒊,...

15. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Odluka o dodjeli donacija za  2022. godinu

Sukladno objavljenom javnom pozivu za dodjelu donacija za 2022.g. i Zapisniku o pregledu i ocjeni pristiglih prijava za dodjele donacija za...

11. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijestiServisne informacije

Kreće pražnjenje kanti za papir

Pražnjenje kanti za papir od 120l koje su dodijeljene građanima počinje 06.04.2022. i vršit će se svake srijede....

31. ožujka 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Javni poziv  za dodjelu donacija za  2022. godinu

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti isključivo projekti,  programi i aktivnosti koje se provode na području djelovanja grada Trogira,...

24. veljače 2022.

Pročitajte tekst objave