Gradski servisi online

Novosti

NovostiObavijesti

Plan razmještanja mobilnog reciklažnog dvorišta

U sklopu rada na čišćem gradu i okolišu, 𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 skreće pažnju korisnika na mobilno...

26. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Uskrsna čestitka

𝑪𝒊𝒋𝒆𝒏𝒋𝒆𝒏𝒆 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒌𝒆, 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒂𝒏𝒊,...

15. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Odluka o dodjeli donacija za  2022. godinu

Sukladno objavljenom javnom pozivu za dodjelu donacija za 2022.g. i Zapisniku o pregledu i ocjeni pristiglih prijava za dodjele donacija za...

11. travnja 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijestiServisne informacije

Kreće pražnjenje kanti za papir

Pražnjenje kanti za papir od 120l koje su dodijeljene građanima počinje 06.04.2022. i vršit će se svake srijede....

31. ožujka 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Javni poziv  za dodjelu donacija za  2022. godinu

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti isključivo projekti,  programi i aktivnosti koje se provode na području djelovanja grada Trogira,...

24. veljače 2022.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Poziv na podnošenje zahtjeva o paušalnom vezu za 2022. svim gospodarstvenicima za područje luke Žudika

Pozivaju se svi gospodarstvenici (koji se bave iznajmljivanjem, prijevozom putnika…) da podnesu zahtjev za paušalnim vezom. Potrebno je...

3. veljače 2022.

Pročitajte tekst objave

Novosti

Božićna čestitka

Zaposlenicima Trogir Holdinga, građankama i građanima grada Trogira te poslovnim partnerima iskreno čestitam Božić kojeg svi zajedno...

24. prosinca 2021.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Prikupljanje glomaznog otpada bez naknade

TROGIR HOLDING d.o.o. organizira prikupljanje glomaznog otpada bez naknade, prema slijedećem rasporedu postavljanja spremnika:   TROGIR...

5. studenoga 2021.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Građanima s prebivalištem u staroj gradskoj jezgri omogućeno korištenje parkinga Fortin

Uprava društva Trogir Holdinga odlučila je tijekom sanacije drvenog mosta, odnosno od 15. listopada 2021. do 30. travnja 2022.,...

12. listopada 2021.

Pročitajte tekst objave

NovostiObavijesti

Obavijest za korisnike vezova na području Žudike

Pozivaju se svi gospodarstvenici (koji se bave iznajmljivanjem, prijevozom putnika…) i korisnici vezova na području Žudike na...

26. kolovoza 2021.

Pročitajte tekst objave