Search
Close this search box.

by

Obavijest korisnicima

U okviru javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. neće se preuzimati glomazni otpad bez naknade (volumena do...

Pročitajte tekst objave →

by

Plan razmještanja mobilnog reciklažnog dvorišta

U sklopu rada na čišćem gradu i okolišu, 𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 skreće pažnju korisnika na mobilno...

Pročitajte tekst objave →

by

Odluka o dodjeli donacija za  2022. godinu

Sukladno objavljenom javnom pozivu za dodjelu donacija za 2022.g. i Zapisniku o pregledu i ocjeni pristiglih prijava za dodjele donacija za projekte, programe...

Pročitajte tekst objave →

by

Kreće pražnjenje kanti za papir

Pražnjenje kanti za papir od 120l koje su dodijeljene građanima počinje 06.04.2022. i vršit će se svake srijede....

Pročitajte tekst objave →

by

Javni poziv  za dodjelu donacija za  2022. godinu

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti isključivo projekti,  programi i aktivnosti koje se provode na području djelovanja grada Trogira, a koje provode...

Pročitajte tekst objave →

by

Poziv na podnošenje zahtjeva o paušalnom vezu za 2022. svim gospodarstvenicima za područje luke Žudika

Pozivaju se svi gospodarstvenici (koji se bave iznajmljivanjem, prijevozom putnika…) da podnesu zahtjev za paušalnim vezom. Potrebno je dostavite zahtjeve...

Pročitajte tekst objave →

by

Prikupljanje glomaznog otpada bez naknade

TROGIR HOLDING d.o.o. organizira prikupljanje glomaznog otpada bez naknade, prema slijedećem rasporedu postavljanja spremnika:   TROGIR Parkiralište T4...

Pročitajte tekst objave →

by

Građanima s prebivalištem u staroj gradskoj jezgri omogućeno korištenje parkinga Fortin

Uprava društva Trogir Holdinga odlučila je tijekom sanacije drvenog mosta, odnosno od 15. listopada 2021. do 30. travnja 2022., omogućiti građanima s...

Pročitajte tekst objave →

by

Obavijest za korisnike vezova na području Žudike

Pozivaju se svi gospodarstvenici (koji se bave iznajmljivanjem, prijevozom putnika…) i korisnici vezova na području Žudike na potpis Ugovora o...

Pročitajte tekst objave →

by

Obavijest korisnicima komunalnih vezaova u luci Drvenik Veliki

Pozivaju se korisnici komunalnih vezova u luci Drvenik Veliki na potpisivanje Ugovora o komunalnom vezu. Poziv se odnosi na sve korisnike vezova koji su...

Pročitajte tekst objave →