Gradski servisi online

Obavijesti

NovostiObavijesti

Tjedni plan – RJ ZELENE POVRŠINE – 14. – 20. 09. 2020.

14.09. 2020.PONEDJELJAK – održavanje i čišćenje gradskih parkova, sakupljanje smeća, otpadnih materijala, grana, zamjena...

11. rujna 2020.

Pročitajte više

NovostiObavijesti

Tjedni plan – RJ ZELENE POVRŠINE – 07. – 13. 09. 2020.

07.09. 2020. PONEDJELJAK – održavanje i čišćenje gradskih parkova, sakupljanje smeća, otpadnih materijala, grana, zamjena...

9. rujna 2020.

Pročitajte više

Obavijesti

Plan sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Plan sakupljanja miješanog komunalnog otpada se nalazi u nastavku. PONEDJELJAK I ČETVRTAK UTORAK I PETAK SRIJEDA I SUBOTA SV. IVANA...

4. srpnja 2020.

Pročitajte više

Obavijesti

Obrasci i zahtjevi

Ovdje možete pronaći obrasce i zahtjeve za podnošenje prigovora, promjenu podataka i načinu korištenja javne usluge.   Obavjest o...

3. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Upute o kompostiranju

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE USLUGE KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD *Zašto kompostirati naučite iz letka kojeg je Grad Trogir pripremio...

2. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“) -Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira,...

2. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Zimski plan sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Zimski plan sakupljanja miješanog komunalnog otpadavrijedi od 1.10.2019 do 31.5.2020. g....

2. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Krupni (glomazni ) otpad i građevni otpad

Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge 1. TROGIR HOLDING d.o.o. u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima...

2. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

Korisnici usluge dužni su predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni)...

2. rujna 2019.

Pročitajte više

Obavijesti

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada

Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika obuhvaća: 1.preuzimanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji...

2. rujna 2019.

Pročitajte više