Gradski servisi online

Cjenik usluga

Cjenik deponiranja od 1.1.2024

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu Cjenika u dijelu koji se odnosi na deponiranje komunalnog otpada

Odluka o ugovornoj kazni

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira 01.04.2023.

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Grada Trogira od 28.2.2023.

Očitovanje o Cjeniku javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada na području Grada Trogira od 28.2.2023.

Cjenik usluga javne tržnice i ribarnice od 03.01.2023.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenike Trogir Holding-a

Cjenik usluga javne tržnice i ribarnice od 01.05.2023.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenike tržnice i ribarnice

Cjenik pogrebne usluge i usluge izrade novih grobnica od 01.04.2023.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik pogrebnih usluga i usluga izrade novih grobnica.

Cjenik parkirališta, putnički terminal i specijalno vozilo pauk

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik parkirališta, putnički terminal i usluge specijalnog vozila pauk

Cjenik ostalih usluga 0d 01.04.2023.

Cjenik za preuzimanje proizvodnog otpada od korisnika javne usluge koji nisu kućanstvo – 24.1.2023.

Cjenik preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu za korisnike koji nisu kućanstvo – 24.1.2023.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira od 03.01.2023

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira od 01.09.2022.

Očitovanje o Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog otpada na području grada Trogira 02.06.2022.

Zaključak Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira od 03.06.2022.

Cjenik deponiranja komunalnog otpada od 03.01.2023.

Zaključak o prethodnoj suglasnosti

Cjenik oglašavanja na gradskom radiju Trogir

Cjenik oglašavanja na Trogirskom portalu

Comments are closed.