Gradski servisi online

E-računi

E-RAČUNI

Aktivacija e-računa:

1. Na portalu www.sviracuni.hr – e-račun može aktivirati registrirani korisnik portala

2. U internetskom bankarstvu – korisnik usluge internetskog bankarstva sljedećih banaka:

a. Erste & Steiermärkische Bank d.d
b. Hrvatska poštanska banka d.d.
c. Hypo Alpe–Adria Bank d.d.
d. OTP Banka Hrvatska d.d.
e. Raiffeisenbank Austria d.d.

3. Osobno u T Centrima Hrvatskog Telekoma

4. Osobno na lokaciji Trogir Holdinga d.o.o, Trogir, Put Muline 2.

Korisnik koji želi primati e-račun umjesto papirnatog treba podnijeti zahtjev za aktivaciju određenog računa za odvoz komunalnog otpada. Kako bi korisnik što brže ispunio zahtjev na portalu www.sviracuni.hr ili u internetskom bankarstvu preporuka je da pripremi zadnji papirnati račun s kojeg će unijeti Poziv na broj primatelja.

Kod podnošenja zahtjeva za aktivaciju e-računa na lokaciji Trogir Holdinga ili u T-Centru korisnik obvezno mora predočiti djelatniku identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) i uz zahtjev kopiju osobne iskaznice. Djelatnik popunjava podatke za zahtjev, a korisnik ga potpisuje.

Prilikom podnošenja zahtjeva za e-račun na bilo kojem od navedenih mjesta korisnik daje suglasnost na Posebne uvjete Trogir Holdinga d.o.o.

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA OVOJ POVEZNICI

Comments are closed.