Gradski servisi online

Gospodarenje otpadom

LJETNI PLAN SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

VRIJEDI OD 02.07.2022.-30.09.2022.

UTORAK-ČETVRTAK-SUBOTA

OBALA KRALJA ZVONIMIRA GOSPE KRAJ MORA JOSIPA SLADE
PUT GRADINE PUT SV.ANTE TEŽAČKA ULICA
MALO MORE PUT SV.ANE IVANA GUNDULIĆA
TINA UJEVIĆA BILIN DOLAC PUT CUMBRIJANA
SV.LAZARA COCINA DRAGA PUT BRODOGRADITELJA
KAMENITA ULICA SV.PETRA PUT BALANA
ŠPIRA PUOVIĆA I II III PUT SALDUNA I II III MARINOVA DRAGA
VLADIMIRA NAZORA ŽEDNO DIVULJE
PLANO-AERODROM TINA UJEVIĆA STARI PUT
PLANO KRALJA TOMISLAVA
 

PONEDJELJAK-SRIJEDA-PETAK

SV. IVANA TROGIRSKOG PUT DRAGULINA PUT KRBANA
SV.LOVRE PUT KAPELICE KNEZA TRPIMIRA
VINKOVAČKA K.A. STEPINCA PANTAN
PUT KRTINA PUT MULINA PUT GOSPE OD ANĐELA
ZAGORSKA BALANČANE KNEZA DOMAGOJA
ANDRIJE HEBRANGA   A.G. MATOŠA
RIMSKI PUT   DR.FRANJE TUĐMANA
DR. ANTE STARČEVIĆA   PUT RIBOLE

ZIMSKI PLAN SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

VRIJEDI OD 01.10. DO 30.06.

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

UTORAK I PETAK

SRIJEDA I SUBOTA

SVETOG IVANA TROGIRSKOG

DR. ANTE STARČEVIĆA

PUT GOSPE OD ANĐELA

SVETOG LOVRE

K.A.STEPINCA

KNEZA DOMAGOJA

VINKOVAČKA

PUT DRAGULINA

A.G.MATOŠA

PUT KRTINA

PUT KAPELICE

DR.F.TUĐMANA

ZAGORSKA

PUT MULINA

PUT RIBOLE

ANDRIJE HEBRANGA

BALANČANE

VLADIMIRA NAZORA

OBALA KRALJA ZVONIMIRA

KNEZA TRPIMIRA

PUT SALDUNA I II III

PUT GRADINE

PUT KRBANA

KRALJA TOMISLAVA

MALO MORE

PANTAN

ŠPIRA PUOVIĆA I II III

TINA UJEVIĆA

DIVULJE

MARINOVA DRAGA

SVETOG LAZARA

PLANO AERODROM

ŽEDNO

KAMENITA ULICA

RIMSKI PUT

 

GOSPE KRAJ MORA

 

 

PUT SVETOG ANTE

 

 

PUT SVETE ANE

 

 

BILIN DOLAC

 

 

COCINA DRAGA

 

 

SVETOG PETRA

 

 

JOSIPA SLADE

 

 

TEŽAČKA ULICA

 

 

IVANA GUNDULIĆA

 

 

PUT BALANA

 

 

PUT CUMBRIJANA

 

 

PUT BRODOGRADITELJA

 

 

PLANO

 

 

Vodić za građane o pravilnom postupanju sa otpadom

Plakat

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA, PLASTIKE I STAKLA (“Zvona” polietilen KTS 3M3)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

 1. Žudika Obala bana Berislavića br.1 (privremeno izmješteno na parking T4, do završetka obnove mosta)
 2. Ul.Hrvatskih mučenika br. 29
 3. Ul.Dr.Franje Tuđmana br. 12
 4. Balancane kućni br. 23
 5. Ul. Kneza Trpimira kućni br. 39
 6. Put Gradine kućni br. 6
 7. Ul Kneza Trpimira-parking T4

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA, PLASTIKE I STAKLA (Kontejneri 1100 litara, metalni)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

 1. Ribola 15 (ispred “Obnove”)
 2. Kneza Trpimira (kod benzinske pumpe prema mostu Hrv. branitelja)
 3. Žedno, kraj Groblja
 4. Arbanija, kod ” Škrape”
 5. Arbanija, ispod “Villa Tina”
 6. Arbanija, “Timun”
 7. Mastrinka, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Put Sv. Križa 28)
 8. Mastrinka, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Put Sv. Križa 12)
 9. Čiovo, Gradina
 10. Čiovo (ispod “Doma starih”)
 11. Travarica, ispred DV “Maslačak”
 12. Arbanija, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Belasove ulice br.3)
 13. Kraj Hotela “Sv. Križ”
 14. Soline 
 15. Trajektna luka 
 16. Zgrada Holding (istok)
 17. Zgrada Holding (zapad)
 18. Put Mulina
 19. Put Mulina, kod pošte 
 20. A. Starčevića (kod broja 16)
 21. Ribola Dvorana
 22. Drvenik Veliki
 23. Pantan (nasuprot autopraone)
 24. Špira Puovića 
 25. Parkiralište kod Groblja

Važne poveznice

Glomazni otpad

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Važeća do 31.12.2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Comments are closed.