Search
Close this search box.

Vodić za građane o pravilnom postupanju sa otpadom

Plakat

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA, PLASTIKE I STAKLA (“Zvona” polietilen KTS 3M3)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

 1. Žudika Obala bana Berislavića br.1 (privremeno izmješteno na parking T4, do završetka obnove mosta)
 2. Ul.Hrvatskih mučenika br. 29
 3. Ul.Dr.Franje Tuđmana br. 12
 4. Balancane kućni br. 23
 5. Ul. Kneza Trpimira kućni br. 39
 6. Put Gradine kućni br. 6
 7. Ul Kneza Trpimira-parking T4

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA, PLASTIKE I STAKLA (Kontejneri 1100 litara, metalni)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

 1. Ribola 15 (ispred “Obnove”)
 2. Kneza Trpimira (kod benzinske pumpe prema mostu Hrv. branitelja)
 3. Žedno, kraj Groblja
 4. Arbanija, kod ” Škrape”
 5. Arbanija, ispod “Villa Tina”
 6. Arbanija, “Timun”
 7. Mastrinka, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Put Sv. Križa 28)
 8. Mastrinka, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Put Sv. Križa 12)
 9. Čiovo, Gradina
 10. Čiovo (ispod “Doma starih”)
 11. Travarica, ispred DV “Maslačak”
 12. Arbanija, Cesta Domovinske zahvalnosti (nasuprot Belasove ulice br.3)
 13. Kraj Hotela “Sv. Križ”
 14. Soline 
 15. Trajektna luka 
 16. Zgrada Holding (istok)
 17. Zgrada Holding (zapad)
 18. Put Mulina
 19. Put Mulina, kod pošte 
 20. A. Starčevića (kod broja 16)
 21. Ribola Dvorana
 22. Drvenik Veliki
 23. Pantan (nasuprot autopraone)
 24. Špira Puovića 
 25. Parkiralište kod Groblja

Važne poveznice

Glomazni otpad

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Važeća do 31.12.2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Comments are closed.