Gradski servisi online

Gospodarenje otpadom

PLAN SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

UTORAK I PETAK

SRIJEDA I SUBOTA

SV. IVANA TROGIRSKOG

DR. ANTE STARČEVIĆA

PUT GOSPE OD ANĐELA

SV. LOVRE

K.A. STEPINCA

KNEZA DOMAGOJA

VINKOVAČKA

PUT DRAGULINA

A.G. MATOŠA

PUT KRTINA

PUT KAPELICE

DR. FRANJE TUĐMANA

ZAGORSKA

PUT MULINA

PUT RIBOLE

ANDRIJE HEBRANGA

BALANČANE

VLADIMIRA NAZORA

OBALA KRALJA ZVONIMIRA

KNEZA TRPIMIRA

PUT SALDUNA I II III

PUT GRADINE

PUT KRBANA

KRALJA TOMISLAVA

MALO MORE

PANTAN

ŠPIRA PUOVIĆA I II III

TINA UJEVIĆA

 DIVULJE

MARINOVA DRAGA

SV. LAZARA

PLANO AERODROM

ŽEDNO

 

KAMENITA ULICA

RIMSKI PUT

 

 

GOSPE KRAJ MORA

 

 

 

PUT SV.ANTE

 

 

 

PUT SV.ANE

 

 

 

BILIN DOLAC

 

 

 

COCINA DRAGA

 

 

 

SV.PETRA

 

 

 

JOSIPA SLADE

 

 

 

TEŽAČKA ULICA

 

 

 

IVANA GUNDULIĆA

 

 

 

PUT BALANA

 

 

 

STARI PUT

 

 

 

PUT CUMBRIJANA

 

 

 

PUT BRODOGRADITELJA

 

 

 

PLANO

 

 

 

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

– Fortin
– Žudika
– Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)
– Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)
– Balančane
– Put Muline (kod Pošte)
– Put kapelice – Parking T2
– Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)
– Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)
– Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking) – Plano (sjeverno od igrališta)
– Divulje (Donje Plano, uz pistu)
– Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)
– Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape“)
– Žedno (kod Crkve)

Važne poveznice

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Važeća do 31.12.2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Comments are closed.