Gradski servisi online

Gospodarenje otpadom

ZIMSKI PLAN SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

VRIJEDI OD 01.10. DO 31.05.

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

UTORAK I PETAK

SRIJEDA I SUBOTA

SVETOG IVANA TROGIRSKOG

DR. ANTE STARČEVIĆA

PUT GOSPE OD ANĐELA

SVETOG LOVRE

K.A.STEPINCA

KNEZA DOMAGOJA

VINKOVAČKA

PUT DRAGULINA

A.G.MATOŠA

PUT KRTINA

PUT KAPELICE

DR.F.TUĐMANA

ZAGORSKA

PUT MULINA

PUT RIBOLE

ANDRIJE HEBRANGA

BALANČANE

VLADIMIRA NAZORA

OBALA KRALJA ZVONIMIRA

KNEZA TRPIMIRA

PUT SALDUNA I II III

PUT GRADINE

PUT KRBANA

KRALJA TOMISLAVA

MALO MORE

PANTAN

ŠPIRA PUOVIĆA I II III

TINA UJEVIĆA

DIVULJE

MARINOVA DRAGA

SVETOG LAZARA

PLANO AERODROM

ŽEDNO

KAMENITA ULICA

RIMSKI PUT

 

GOSPE KRAJ MORA

  

PUT SVETOG ANTE

  

PUT SVETE ANE

  

BILIN DOLAC

  

COCINA DRAGA

  

SVETOG PETRA

  

JOSIPA SLADE

  

TEŽAČKA ULICA

  

IVANA GUNDULIĆA

  

PUT BALANA

  

PUT CUMBRIJANA

  

PUT BRODOGRADITELJA

  

PLANO

  

 

LJETNI PLAN SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

VRIJEDI OD 01.06.DO 30.09.

UTORAK-ČETVRTAK-SUBOTA

 

OBALA KRALJA ZVONIMIRA

GOSPE KRAJ MORA

JOSIPA SLADE

PUT GRADINE

PUT SV.ANTE

TEŽAČKA ULICA

MALO MORE

PUT SV.ANE

IVANA GUNDULIĆA

TINA UJEVIĆA

BILIN DOLAC

PUT CUMBRIJANA

SV.LAZARA

COCINA DRAGA

PUT BRODOGRADITELJA

KAMENITA ULICA

SV.PETRA

PUT BALANA

ŠPIRA PUOVIĆA I II III

PUT SALDUNA I II III

MARINOVA DRAGA

VLADIMIRA NAZORA

ŽEDNO

DIVULJE

PLANO-AERODROM

TINA UJEVIĆA

STARI PUT

 

 

KRALJA TOMISLAVA

  

PONEDJELJAK-SRIJEDA-PETAK

 

SV. IVANA TROGIRSKOG

PUT DRAGULINA

PUT KRBANA

SV.LOVRE

PUT KAPELICE

KNEZA TRPIMIRA

VINKOVAČKA

K.A. STEPINCA

PANTAN

PUT KRTINA

PUT MULINA

PUT GOSPE OD ANĐELA

ZAGORSKA

BALANČANE

KNEZA DOMAGOJA

ANDRIJE HEBRANGA

 

A.G. MATOŠA

RIMSKI PUT

 

DR.FRANJE TUĐMANA

DR. ANTE STARČEVIĆA

 

PUT RIBOLE

Vodić za građane o pravilnom postupanju sa otpadom

Plakat

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

– Fortin
– Žudika
– Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)
– Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)
– Balančane
– Put Muline (kod Pošte)
– Put kapelice – Parking T2
– Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)
– Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)
– Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking) – Plano (sjeverno od igrališta)
– Divulje (Donje Plano, uz pistu)
– Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)
– Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape“)
– Žedno (kod Crkve)

Važne poveznice

Glomazni otpad

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Važeća do 31.12.2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Comments are closed.