Search
Close this search box.

Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge, Put Mulina 2, Trogir, dana 18. rujna 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu kompostera

Predmet Javnog poziva za dodjelu kompostera je dodjela kompostera  za kućno kompostiranje  korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trogira, bez naknade.  

Cilj javnog poziva je poticanje kućnog kompostiranja i osiguravanje potrebne opreme s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada na području Grada Trogira.

Javnim pozivom dodjeljuje se 50 kompostera volumena 400 litara, izrađenih od reciklirajućeg propilena, UV stabiliziranih, otpornih na kemikalije i deterdžente, zelene boje s vratima na izvlačenje.

Detalje poziva možete pronaći na ovoj poveznici.

Prilog – Komposter Eco-King priručnik za instalaciju i savjeti za kompostiranje se nalazi na ovoj poveznici

Zahtjev možete pronaći na ovoj poveznici.

 

Comments are closed.