Search
Close this search box.
grobna mjesta

Klasa: 363-01/24-05/44

Urbroj: 2181-13-5-02/017-24-1

Trogir,  12. lipnja, 2024. god.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17, Trogir Holding d.o.o. raspisuje

 Javni poziv za iskaz interesa  za davanje grobnog mjesta na korištenje  na Gradskom groblju u Trogiru

 Trogir Holding d.o.o. obavještava sve zainteresirane osobe da je u planu izgradnja novih grobnica na Gradskom groblju u Trogiru, kao i izgradnja novog dijela groblja, te objavljuje poziv svim zainteresiranim osobama  koje imaju prebivalište na području Grada Trogira radi iskaza interesa  građana za davanje na korištenje grobnih mjesta ispunjavanjem priložene ankete u svrhu raspolaganja informacijama  o stvarnim potrebama, a čime bi se ubrzala  realizacija nadogradnje postojećeg odnosno izgradnje novog dijela groblja.

Obrazac je moguće ispuniti  i/ili dostaviti u periodu od 15. 06. 2024. god.  do 15. 08, 2024. god.  i to:

  • osobnom dostavom na adresi: Trogir Holding o.o. Put Mulina 2a, 21 220 Trogir, soba br. 16.
  • poštom na adresu Trogir Holding o.o. Put Mulina 2a, 21 220 Trogir,
  • e- mailom: pravna.sluzba@tgholding.hr

       Predsjednik Uprave 

Danijel Kukoč, dipl. iur. univ. spec. oec.

PREUZMITE OBRAZAC

Comments are closed.