Search
Close this search box.
Glomazni otpad

Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge

1. TROGIR HOLDING d.o.o. u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade:

Svaki obveznik plaćanja naknade za odvoz komunalnog otpada (evidencija TH) ima pravo jedan put u kalendarskoj godini na obračunskom mjestu predati 3m3 glomaznog otpada (nije uključen građevinski otpad).

Više pročitajte na ovoj poveznici:

– Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge

Comments are closed.