Gradski servisi online

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

2. rujna 2019.

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

-Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:
1. Fortin
2. Žudika
3. Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)
4. Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)
5. Balančane
6. Put Muline (kod Pošte)
7. Put kapelice – Parking T2
8. Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)
9. Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)
10. Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking)
11. Plano (sjeverno od igrališta)
12. Divulje (Donje Plano, uz pistu)
13. Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)
14. Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape“)
15. Žedno (kod Crkve)

Last modified: 11. travnja 2020.

Comments are closed.