Gradski servisi online

Lučke djelatnosti -cjenik usluga

LUČKE DJELATNOSTI

Temeljem sklopljenih koncesijskih Ugovora sa Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije društvo Trogir holding d.o.o. obvezuje se primjenjivati važeće Pravilnike Lučke uprave SDŽ prilikom naplate lučkih pristojbi i lučkih naknada u lukama na području grada Trogira, a koje su pod nadležnošću Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije.

PRAVILNIK O LUČKIM NAKNADAMA

PRAVILNIK O LUČKIM PRISTOJBAMA

KOMUNALNI VEZOVI

Prema sadašnjim uputama Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije uz pisani zahtjev za sklapanjem ugovora o komunalnom vezu prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • kopija plovidbene dozvole (dozvola za plovidbu brodice) ili izvadak iz upisnika Lučke kapetanije;
  • kopija osobne iskaznice vlasnika plovila;
  • OIB;
  • izrezak od mirovine (ukoliko je podnositelj zahtjeva umirovljenik);
  • kopija obrtnice / Izvadak iz sudskog registra (samo za plovila koja su u vlasništvu obrta/tvrtke, a pritom se koriste isključivo u svrhu gospodarskog ribolova);

Napomena: Podnositelj zahtjeva mora biti ujedno i vlasnik plovila

Obrasci:
– Zahtjev za komunalnim vezom Trogir Soline
– Zahtjev za komunalnim vezom Drvenik Veliki
– Zahtjev za komunalnim vezom Drvenik Mali

Comments are closed.