Search
Close this search box.

LUČKE DJELATNOSTI

Trgovačko društvo Trogir holding d.o.o. temeljem potpisanih Ugovora sa Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije izvršava poslove priveza i odveza brodova, naplatu lučkih pristojbi, električne energije, vode i otpada uz cjelokupno asistiranje Lučkoj upravi SDŽ pri provođenju reda u lukama na području grada Trogira na utvrđenom lučkom području, a što uključuje luku Trogir  i Trogir Soline, luku Drvenik Veli i luku Drvenik Mali.

  1. Luka Trogir i Trogir Soline

TROGIR – Obuhvat lučkog područja

  1. Luka Drvenik Veliki

DRVENIK VELIKI – obuhvat lučkog područja

  1. Luka Drvenik Mali

DRVENIK MALI – obuhvat lučkog područja

Obrasci:

Zahtjev za sklapanja ugovora

Prema sadašnjim uputama Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije uz pisani zahtjev za sklapanjem ugovora o komunalnom vezu prilaže se sljedeća dokumentacija:  

  1. kopija plovidbene dozvole (dozvola za plovidbu brodice) ili izvadak iz upisnika Lučke kapetanije;
  2. kopija osobne iskaznice vlasnika plovila;
  3. OIB; 
  4. izrezak od mirovine (ukoliko je podnositelj zahtjeva umirovljenik);
  5. kopija obrtnice / Izvadak iz sudskog registra (samo za plovila koja su u vlasništvu obrta/tvrtke, a pritom se koriste isključivo u svrhu gospodarskog ribolova);

Napomena: Podnositelj zahtjeva mora biti ujedno i vlasnik plovila

Comments are closed.