Search
Close this search box.

Odgovor: Prema Općim uvjetima korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru, pretplatu od 30 kn mjesečno ostvaruju stanovnici stare gradske jezgre.
Dokumenti koje moraju dostaviti:
– preslika osobne iskaznice sa adresom prebivališta u staroj gradskoj jezgri
– preslika prometne dozvole (isključivo sa adresom prebivališta u staroj gradskoj jezgri)automobila u vlasništvu podnositelja zahtjeva

Odgovor: Trebate doći u prostorije Trogir Holding-a na adresi Put Mulina 2, Trogir gdje će se provjeriti što je s karticom. Ukoliko je uništena trebate kupiti novu po cijeni od 70,00 kn te će se odmah izraditi nova i staviti u funkciju.

Odgovor: Potrebno je zatražiti i ispuniti Zahtjev na protokolu Trogir Holding-a d.o.o. te ćete traženu potvrdu dobiti u roku od 2-3 dana putem pošte ili preuzeti osobno.

Odgovor: Na našoj web stranici oglašen je raspored mobilnog reciklažnog dvorišta po lokacijama na gdje možete odložiti lijekove i drugi otpad.

Comments are closed.