Search
Close this search box.

by

Obavijest korisnicima

Zbog velikog broja upita korisnika naših usluga, obavještavamo one koji su sukladno članku 70. Zakona o gospodarenju otpadom svrstani u kategoriju...

Pročitajte tekst objave →

by

Upute za korištenje otpadomjera i korištenje sustava za prepoznavanje vrećica

Nakon ugradnje otpadomjera na poklopce polupodzemnih spremnika za odlaganje otpada zapremine 40 litara na području grada Trogira, aktiviran je sustav kojim...

Pročitajte tekst objave →

by

Novi način odlaganja miješanog komunalnog otpada

Gotovo je sa starim načinom odlaganja miješanog komunalnog otpada u polupodzemne spremnike na području grada Trogira. Naime, novi otpadomjeri na spremnicima...

Pročitajte tekst objave →

by

Od 01.09.2022. stupa na snagu novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Poštovani korisnici, od 1. rujna 2022. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Naime, sukladno Zakonu o gospodarenju...

Pročitajte tekst objave →

by

Izgrađeno reciklažno dvorište u Trogiru

Grad Trogir je u ožujku 2019. godine, s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisao...

Pročitajte tekst objave →

by

Obavijest korisnicima

U okviru javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. neće se preuzimati glomazni otpad bez naknade (volumena do...

Pročitajte tekst objave →

by

Izabran je novi direktor društva Trogir Holding d.o.o.

Na prijedlog Stručne komisije, u sastavu Viktor Novak, predsjednik, Boris Ivančić, član i Božidarka Vukas, član, predloženo je da se za člana uprave /...

Pročitajte tekst objave →

by

Plastic Smart Cities Croatia: Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“

Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“ na području naselja Plano. Svim korisnicima dodijeljen je...

Pročitajte tekst objave →

by

Plan razmještanja mobilnog reciklažnog dvorišta

U sklopu rada na čišćem gradu i okolišu, 𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 skreće pažnju korisnika na mobilno...

Pročitajte tekst objave →

by

Uskrsna čestitka

𝑪𝒊𝒋𝒆𝒏𝒋𝒆𝒏𝒆 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒌𝒆, 𝑻𝒓𝒐𝒈𝒊𝒓𝒂𝒏𝒊, 𝒅𝒋𝒆𝒍𝒂𝒕𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒊...

Pročitajte tekst objave →