Search
Close this search box.

Zbog velikog broja upita korisnika naših usluga, obavještavamo one koji su sukladno članku 70. Zakona o gospodarenju otpadom svrstani u kategoriju nekućanstava, a imaju apartmane u obiteljskim kućama da kada ne pružaju usluge smještaja te ne odlažu otpad, imaju pravo na popust.

Također, od 01.01.2023. pripremamo novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira kojim ćemo posebnu pažnju usmjeriti upravo na ovu skupinu korisnika.

Comments are closed.