Search
Close this search box.

Odlagalište otpada Vučje brdo – Plano nalazi se u Splitsko – dalmatinskoj županiji, na administrativnom području Grada Trogira, u naselju Plano 2.7 km zračne linije sjeverno od Grada Trogira. Smješteno je na lokalitetu Vučje Brdo na 260 m n. m. na k.č.br. 7242/7 k.o. Trogir, ukupne površine 65.779 m2 koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Aktivnost odlaganja neopasnog otpada odvija se na 3 kazete (I-III) ukupne površine 4.236 m2 te ukupnog kapaciteta odlaganja od 35.000 m3. Osim otvorenih ploha za odlaganje na prostoru odlagališta nalazi se i ”stari” otpad koji je potrebno sanirati adekvatnim postupcima sukladno zakonskim obvezama.

Sanacija starog dijela odlagališta, uz odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, se obavlja u fazama sukladno rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš, lokacijskoj dozvoli, izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, te građevinskim dozvolama i uporabnim dozvolama (za svaku fazu zasebno). Prva faza je završena izgradnjom kazeta I., II. i III. s temeljnim brtvljenjem i sustavom sakupljanja procjednih voda za prihvat novog otpada.

 

U tijeku je druga faza u kojoj se grade dodatne kazete IV., V. i VI. za prihvat novog otpada koje će također imati temeljno brtvljenje i sustav sakupljanja procjednih voda. Uz izgradnju kazeta provodi se i sanacija starog dijela odlagališta na način da se formira tijelo odlagališta s određenim pokosima koji bi osigurali stabilnost tijela odlagališta nakon zatvaranja. Nakon zapunjenja kapaciteta ide se na zatvaranje odlagališta na način da se stari dio odlagališta prekrije završnim pokrovnim brtvenim slojem zajedno s kazetama (I. – VI.) kako bi se formiralo jedinstveno tijelo odlagališta. Obavit će se rekultivacija tijela odlagališta, pasivno otplinjavanje će se provoditi preko plinskih zdenaca, a oborinske vode će se prikupljati u obodnom kanalu oko tijela odlagališta.

Odlagatelj Trogir holding d.o.o. osigurava kontrolu za vrijeme rada odlagališta kojom se provjerava efikasnost gore navedenih mjera zaštite tla, vode i zraka sukladno zakonskim obvezama.

-Ovim smo kupili mir po pitanju odlaganja otpada za narednih 4-5 godina. Iako nam je daleko od očiju, neuređeni deponij bio je problem i tempirana bomba. Sada je po svim standardima i nastavljamo njime upravljati na propisani način. Ovo je, uz izgradnju reciklažnog dvorišta, prvi korak ka jednoj velikoj promjeni u odnosu na naš okoliš, grad, budućnost, održivi razvoj i zdravlje, kojoj se nadam i očekujem od svih nas – rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

-Ponekad nismo ni svjesni koliko smo sretni što živimo u UNESCO-m zaštićenom gradu i u ovom lijepom komadiću svijeta, ali baš to daje nam obavezu da se svi mi – i Grad i Holding, ali i građani ponašamo bolje i odgovornije, pogotovo po pitanju zaštite okoliša. Gospodarenje otpadom bit će sve skuplje i zahtjevnije ako se prema njemu ne počnemo savjesno odnositi. Iskreno priželjkujem da Trogir postane grad primjer u cijeloj Dalmaciji u kontekstu zaštite okoliša. Nadam se sudjelovanju svih građana i obećavam podršku mojih suradnika i mene – poručio je gradonačelnik.

Comments are closed.