Gradski servisi online

Oglas o prodaji osnovnih sredstava pozivom na dostavu pisanih ponuda

15. prosinca 2022.

Klasa: 406-02/22-01/2

Ur.broj: 2181-13-5-01/006-22-

U Trogiru, 14. prosinca 2022.

Temeljem  članka  12. Društvenog ugovora trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.-pročišćeni tekst  i Odluke uprave društva o prodaji osnovnih sredstava Klasa: 406-02/22-01/2  Urbroj: 2181-13-5-02/002-22-2, Trogir Holding d.o.o. Put Mulina 2 Trogir dana  14. prosinca 2022. godine  objavljuje;

OGLAS

O PRODAJI OSNOVNIH SREDSTAVA

POZIVOM NA DOSTAVU PISANIH PONUDA

I

Trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. oglašava prodaju  komunalnog vozila;

 1. KOMUNALNO VOZILO
 • Vrsta vozila N3
 • Marka i tip vozila MAN 26.364
 • Broj šasije: WMAT38ZZZ1M329799
 • Datum prve registracije: 06. 08. 2001.
 • Boja karoserije: BIJELA
 • Broj prijeđenih kilometara 208647 km
 • Snaga motora: 265 kw
 • Zapremnina motora: 11970 ccm
 • Komunalno vozilo nije registrirano
 • Početna cijena 60.000,00 kn bez PDV-a

II

Uvjeti javnog nadmetanja i prodaje su:

 1. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe
 2. Pisane ponude se dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu Društva Trogir Holding d.o.o. Put Mulina 2, 21 220 Trogir u zatvorenoj omotnici u naznakom

„Ponuda za kupnju komunalnog vozila -ne otvaraj“

Pisana ponuda obavezno sadržava; osobne podatke ponuditelja; presliku identifikacijske isprave, odnosno presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra, broj telefona, adresu elektroničke pošte, komunalno vozilo za koji se daje ponuda, iznos ponude izražen u HRK bez PDV-a i potpis

Pisana ponuda se dostavlja do zaključno s 22.  prosinca  2022. godine.

 1. Početna cijena za komunalno vozilo je navedena u članku I ove Odluke i ispod te cijene se neće prodavati.
 2. Prihvatiti će se ponuda ponuditelja koji je dao najpovoljniju ponudu, a to je najviša ponuđena cijena za komunalno vozilo uz ispunjenje ostalih uvjeta prodaje.
 3. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno i najviša, ti ponuditelji će biti pozvani dati svoju „posljednju ponudu“.
 4. Ponuditelj čija je ponuda kao najpovoljnija prihvaćena dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti kupovninu, u protivnom se smatra da je odustao od kupovine. U takvom slučaju, kao i u slučaju da izjavi kako odustaje od kupovine, komunalno vozilo će se ponuditi slijedećem ponuditelju.
 1. Komunalno vozilo se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“ čime se isključuju svi naknadni prigovori kupca.
 2. Sve troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, poreze i druga obvezna davanja snosi kupac.
 1. Društvo pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, kao i poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

III

Komunalno vozilo   može  se  razgledati na adresi Društva Put Dobrića 6 Plano Trogir svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati uz obveznu prethodnu najavu na broj mobitela 091/522-1491.

Last modified: 15. prosinca 2022.

Comments are closed.