Search
Close this search box.

U sklopu rada na čišćem gradu i okolišu, 𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 skreće pažnju korisnika na mobilno 𝙧𝙚𝙘𝙞𝙠𝙡𝙖𝙯̌𝙣𝙤 𝙙𝙫𝙤𝙧𝙞𝙨̌𝙩𝙚 𝙩𝙟. 𝙥𝙤𝙠𝙧𝙚𝙩𝙣𝙪 𝙩𝙚𝙝𝙣𝙞𝙘̌𝙠𝙪 𝙟𝙚𝙙𝙞𝙣𝙞𝙘𝙪 𝙯𝙖 𝙥𝙧𝙞𝙠𝙪𝙥𝙡𝙟𝙖𝙣𝙟𝙚 𝙤𝙙𝙧𝙚đ𝙚𝙣𝙞𝙝 𝙫𝙧𝙨𝙩𝙖 𝙤𝙩𝙥𝙖𝙙𝙖.

Podsjetimo, kućanstva su dužna predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili ono mobilno, osim opasnog komunalnog otpada za kojega je posebnim propisima određeno drugačije postupanje.

Djelatnik na mobilnom reciklažnom dvorištu dužan je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad radi ostvarenja prava na korištenje tih usluga bez naknade.

U reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu otpad se mora preuzeti i skladištiti odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

Veće količine otpada prikupljaju se u 𝙍𝙚𝙘𝙞𝙠𝙡𝙖𝙯̌𝙣𝙤𝙢 𝙙𝙫𝙤𝙧𝙞𝙨̌𝙩𝙪 „𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧“ na adresi Put Dobrića 7 – Plano (telefon: 091 2234 027, radno vrijeme ponedjeljak-petak: 08:00 – 17:00 sati, subota 08:00 – 12:00 sati.)
𝙇𝙊𝙆𝘼𝘾𝙄𝙅𝘼 𝙈𝙊𝘽𝙄𝙇𝙉𝙊𝙂 𝙍𝙀𝘾𝙄𝙆𝙇𝘼𝙕̌𝙉𝙊𝙂 𝘿𝙑𝙊𝙍𝙄𝙎̌𝙏𝘼 𝙏𝙄𝙅𝙀𝙆𝙊𝙈 𝙎𝙑𝙄𝘽𝙉𝙅𝘼 2022.:
-𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧, 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙞 𝙋𝙖𝙧𝙠𝙞𝙧𝙖𝙡𝙞𝙨̌𝙩𝙚 𝙏402.05. – 𝙤𝙙 08:00 𝙙𝙤 15:00 𝙨𝙖𝙩𝙞,
-𝙏𝙧𝙤𝙜𝙞𝙧, 𝘾̌𝙞𝙤𝙫𝙤 𝙋𝙖𝙧𝙠𝙞𝙧𝙖𝙡𝙞𝙨̌𝙩𝙚 „𝘽𝙖𝙣𝙟” – 03.05. – 𝙤𝙙 08:00 𝙙𝙤 15:00 𝙨𝙖𝙩𝙞,
-𝙕̌𝙚𝙙𝙣𝙤, 𝙠𝙤𝙙 𝙘𝙧𝙠𝙫𝙚 – 04.05. – 𝙤𝙙 08:00 𝙙𝙤 15:00 𝙨𝙖𝙩𝙞.

Comments are closed.