Gradski servisi online

Planovi, programi i subvencije

Strateški plan Trogir Holdinga za razdoblje o 2017.-2019. godine:

Trogir holding – Strateški plan 2017.-2019.

Poslovni planovi

Financijski planovi i izmjene

Comments are closed.