Search
Close this search box.
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Savjetovanje s javnošću provodi se  preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Tijela jedinice lokalne samouprave dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu. Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana. Koordinatorica za provedbu savjetovanja s javnošću: Mirjana Đirlić, dipl.oec. Tel:021/798-593 Email: mirjana.dirlic@tgholding.hr

SAVJETOVANJA U TIJEKU:

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima na području grada Trogira

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Trogiru

Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području grada Trogira

Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Trogiru

Javna rasprava o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Comments are closed.