Gradski servisi online

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje s javnošću provodi se  preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Tijela jedinice lokalne samouprave dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Koordinatorica za provedbu savjetovanja s javnošću:

Mirjana Đirlić, dipl.oec.

Tel:021/798-593

Email: mirjana.dirlic@tgholding.hr

SAVJETOVANJA U TIJEKU:

 

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području grada Trogira

Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Trogiru

Javna rasprava o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Javna rasprava o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje grada Trogira

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju

Comments are closed.