Search
Close this search box.
Sukladno čl.12. Zakonu o pravu na pristup informacijama (N.N.25/13) Trogir Holding d.o.o. će na ovoj poveznici obavještavati javnost o održavanju sjednica Nadzornog odbora. Javnost će putem ove poveznice biti obavještena o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela (sudjelovanja na sjednicama)na kojima će se raspravljati o pitanjima od javnog interesa, broju osoba koje mogu sudjelovati sjednici kao i o načinu prijavljivanja.

Sjednice nadzornih odbora Trogir holdinga d.o.o.

Comments are closed.