Search
Close this search box.

U komunalnom otpadu plastična ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima zauzima ogroman korisni prostor. Plastika se može u potpunosti reciklirati čime čuvamo okoliš, štedimo resurse i energiju. Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da, u dodijeljene im žute plastične vrećice, kao i u žute kontejnere i zvona na zelenim otocima, mogu odlagati različite vrste plastične ambalaže:
• plastične boce od pića,
• plastične čepove,
• plastične tanjure,
• plastične slamke i čaše,
• plastičnu ambalažu od prehrambenih proizvoda,
• plastičnu ambalažu od kozmetičkih proizvoda,
• plastičnu ambalažu od sredstava za čišćenje i
• ostalu plastičnu ambalažu koja ima oznaku: PE-HD, PE-LD, PET, PP, PVC, PS.

Od 01. veljače 2024. godine također u iste vrećice i spremnike mogu odlagati višeslojnu ambalažu – tetrapak te različite vrste metalne ambalaže (konzerve od hrane i limenke od pića).

U žuti spremnik NE odlažemo sljedeće:
• plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
• plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
• boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
• boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce).

PLASTIČNE LEŽALJKE, STOLOVE I STOLICE i slične stvari koje ne stanu u žutu kantu odlažu se na reciklažnom dvorištu.

Comments are closed.