Search
Close this search box.

Otkako gradska komunalna tvrtka Trogir holding provodi projekt novog sustava gospodarenja otpadom ulažu se svi napori kako bi on što bolje funkcionirao. Nedavno se na sjednici Gradskog vijeća čulo kako su taj model prije desetak godina uveli neki gradovi, primjerice Koprivnica koja daleko prednjači u tome, ali još nije besprijekoran. „Ništa se preko noći ne može dovesti u potpuni red, i zato će trebati puno strpljenja, edukacije građana, savjesti i odgovornosti“, poručio je tada predsjednik Uprave te tvrtke Danijel Kukoč.

Iako u tom segmentu ima još puno posla zadovoljan je statistikom koju vodi ured za gospodarenje otpadom, a prema kojoj su građani ozbiljno shvatili obvezu razdvajanja otpada i njegovog odlaganja u zato predviđene spremnike jer u usporedbi s prošlom godinom rezultati su vidljivi.

  • Svaka pohvala korisnicima naše usluge koji se pridržavaju ugovornih obveza, odvajaju otpad i odlažu ga u zato predviđeno mjesto, a duboko sam uvjeren da će i ostali shvatiti da gradu poput Trogira nisu potrebne slike otpada pokraj spremnika, jer ne samo što je to ružna reklama za grad uvjeren sam da svi žele živjeti u ekološki čistom ambijentu. Stoga se nadam i pozivam građane na savjest i odgovornost, a naš je zadatak pružiti uslugu kakvu treba, istaknuo je Kukoč.
  • Reciklažno dvorište otvoreno je u siječnju prošle godine i u prvoj godini rada ukupno je prikupljeno 828,4195 tona otpada. Zaprima se glomazni otpad, otpadna ambalaža, papir, drvo, metal, staklo, plastika, tekstil, građevinski otpad, opasni komunalni otpad, otpadna ulja, boje, baterije i akumulatori, električni i elektronički otpad i drugi, bez naknade za korisnike iz kategorije kućanstvo s područja Grada Trogira. Tijekom prošle godine korisnici iz te kategorije odvojili su u reciklažnom dvorištu 126,3595 tona otpada, a u 2022. godini do kraja listopada čak 253,350 tona čime je dvostruko povećana stopa odvojeno prikupljenog otpada u odnosu na prošlu godinu, pojasnio je prvi čovjek Holdinga.
  • Nadalje, Trogir holding odvojeno prikuplja papirnu i kartonsku ambalažu, plastičnu ambalažu i staklenu ambalažu iz spremnika postavljenih na javno prometnim površinama (tzv. „zelenim otocima“). Od travnja ove godine započeli smo s prikupljanjem otpada u sustavu „od vrata do vrata“ papirne i kartonske ambalaže iz plavih kanti (120 litara) dodijeljenih korisnicima kategorije kućanstvo, a od svibnja s prikupljanjem plastične ambalaže samo u naselju Plano. Od listopada se papir i karton kao i plastična ambalaža prema objavljenom kalendaru odvoza otpada prikupljaju na području Travarica, Čiova, Divulja, Žednog i Planog u sustavu „od vrata do vrata“. Usporedbom podataka o količini prikupljenog otpada na „zelenim otocima“ za mjesec listopad ove i prethodne godine, količina prikupljenog papira porasla je s 2,054 tone na 8,410 tonu, količina plastike s 0,98 tona na 6,060 tona, a stakla s 0 na 7,3 tone. Tome treba pridodati i 3,260 tona papira te 0,55 tona plastične ambalaže sakupljene u sustavu „od vrata do vrata“, te papir, plastiku i staklo koje su pravne i fizičke osobe predale u reciklažno dvorište. Ukupni porast količine odvojeno prikupljenog papira u listopadu ove godine u odnosu na listopad prošle je 6,088 tona, plastike 6,316 tona i stakla 8,017 tona, zaključio je.

Podsjetimo i to kako su građani prošlog mjeseca predali u reciklažno dvorište 20,035 tona glomaznog otpada, te da je Trogir holding prema zahtjevima 35 korisnika na njihove adrese bez naknade preuzeo 12,670 tona toga otpada.

Comments are closed.