Search
Close this search box.

Nakon ugradnje otpadomjera na poklopce polupodzemnih spremnika za odlaganje otpada zapremine 40 litara na području grada Trogira, aktiviran je sustav kojim korisnici pomoću dodijeljenih osobnih kartica otvaraju spremnike.

Kartica sadržava podatke o korisniku i evidentira svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada volumena 40 litara.
Također, za odlaganje vrećica s otpadom volumena maksimalno 120 litara ugrađene su bravice za otvaranje poklopca pomoću osobnih kartica koje bilježe svako korištenje spremnika, tj. broj ubačenih vrećica sa sadržajem miješanog komunalnog otpada volumena maksimalno 120 litara. (lokacija Fortin i Žudika).


ZA SVE OSTALE INFORMACIJE I MOGUĆE PROBLEME OBRATITE SE U TROGIR HOLDING D.O.O. PUT MULINA 2, TROGIR ILI NA TELEFON 021/798 594.
FOTO: na traženje korisnika objavljujemo slikovni prikaz korištenja otpadomjera te korištenja bravice i osobne kartice.

Comments are closed.