Search
Close this search box.

Podaci podnositelja zahtjeva

Kao korisnik pružatelja usluga – Trogir holdinga d.o.o. podnosim zahtjev i suglasan sam da Trogir holding d.o.o. račune za  isporučene usluge  ( prikupljanje otpada, grobna naknada, tržnica , ribarnica i parking), dostavlja na navedenu adresu elektroničke pošte u PDF formatu te da obustavi slanje računa u papirnatom obliku.

Obvezujem se  o svakoj promjeni adrese elektroničke pošte obavijestiti Trogir holding d.o.o. putem adrese elektroničke pošte komercijala@tgholding.hr.

Suglasan sam da Trogir holding d.o.o. dane podatke može koristiti u svrhu dostave računa za isporučene usluge putem elektroničke pošte.

Suglasan sam da  Trogir holding d.o.o. dane podatke može koristiti u svrhu dostave obavijesti o isporuci  usluga putem elektroničke pošte.

Aktivirana usluga dostave računa putem elektroničke pošte može se otkazati isključivo pisanim zahtjevom za otkazivanjem. Ovime potvrđujem točnost navedenih podataka i da sam upoznat s Općim uvjetima isporuke  usluga.

Comments are closed.