Search
Close this search box.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sandra Ivanišević, dipl. iur.
Put Mulina 2
21 220 Trogir
Tel: 021/ 798-582
e-mail: sandra.ivanisevic@thgolding.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) mora imati holistički pogled na ukupno poslovanje i biti neovisan od voditelja obrade. Glavni zadatak mu je da potpuno neovisno omogući primjenu odredbi Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka raspolaže u Trogir Holding. Službenik za zaštitu osobnih podataka mora imati znanje eksperta i praktično iskustvo vezano uz zaštitu osobnih podataka te mora dobro razumjeti Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka raspolaže.
Zadaća je Službenik za zaštitu osobnih podataka:
(a) Informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika;
(b) Praćenje poštovanja ove uredbe i nacionalnih zakona u odnosu na zaštitu osobnih podataka,
(c) Praćenje poštovanja raspodjele odgovornosti,
(d) Praćenje poštovanja podizanja svijesti i osposobljavanja osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(e) Pružanje savjeta, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja;
(f) Suradnja s nadzornim tijelom (Agencijom);
(g) Djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade

Comments are closed.