Gradski servisi online

Novi plan sakupljanja komunalnog otpada

5. rujna 2019.

KOMUNALNI OTPAD
Svaki korisnik se obvezuje u gore navedenim danima u vremenu do 6:00 sati, kantu postaviti na vidljivo mjesto svoje okućnice (kolni prilaz) i to u neposrednoj blizini ulice čime bi se omogućilo nesmetano pražnjenje kanti od strane naših djelatnika. Otpad se preuzima u vremenu od 6:00 sati do 13:00 sati. Ukoliko kanta ne bude ostavljena na vidljivo mjesto ista će biti ispražnjena u slijedećem terminu po rasporedu odvoza.
Korisnici koji koriste individualne spremnike, kojima volumen miješanog komunalnog otpada ili biorazgradivog komunalnog otpada premašuje volumen kante, moraju višak otpada odlagati u vrećicama Trogir Holdinga.

Spremnici od 1100 litara
Miješani komunalni otpad na lokacijama gdje su postavljeni zajednički spremnici (1100 litara), preuzima se:
– svaki dan: Brigi, Dvorana, kod Pošte, Fortin, Žudika, kod Doma starih, Arbanija, Mastrinka, Naselje, Put Kapelice, Balancane, Betanija uzcestu, Ulica Kralja Tomislava, Špira Puovića -zgrade (zimi dva puta tjedno)
– ponedjeljak-srijeda-petak: Plano i lokacija „Potok“ (križanje ul.Balančane i Rimski put), zgrade kod Paveškovića, Drvenik Veliki i Drvenik Mali (Ploča)
– četvrtak: Žedno

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada:
Trogir Holding započeti će s odvojenim prikupljanjem biorazgradivog komunalnog otpada kada budu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti sukladno čl.111.st.3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Trogira, o rasporedu odvoza korisnici će biti obaviješteni najmanje 30 dana unaprijed.

Raspored odvoza otpadnog papira i kartona:
Otpadni papir i karton sakuplja se putem spremnika postavljenih na javnoj površini („zelenih otoka“) najmanje jednom mjesečno (četvrtak).
Korisnicima kojima su dodijeljene kutije za otpadni papir i karton preuzimanje je organizirano po pozivu, ili najmanje jednom mjesečno (pon,uto,sri).
Otpadni papir i karton možete predati i u mobilno reciklažno dvorište (manje količine) prema rasporedu lokacija i radnom vremenu MRD (čet. i pet. od 11:00 do 15:00 sati, sub od 08:00 do 12:00 sati), veće količine predati na skladište Trogir Holdinga d.o.o. na lokaciji Put Dobrića 6, Plano u vremenu Pon,Uto,Sri od 08:00 do 15:00 sati.

Raspored odvoza reciklabilnog komunalnog otpada:
Reciklabilni otpad sakuplja se putem spremnika postavljenih na javnoj površini („zelenih otoka“) najmanje jednom mjesečno, (plastična ambalaža-utorak, staklena ambalaža-subota).
Reciklabilni komunalni otpad možete predati i u mobilno reciklažno dvorište (manje količine do 20 kg po vrsti otpada ) prema rasporedu lokacija i radnom vremenu MRD (čet. i pet. od 11:00 do 15:00 sati, sub od 08:00 do 12:00 sati), a veće količine predati na skladište Trogir Holdinga d.o.o. na lokaciji Put Dobrića 6, Plano u vremenu Pon,Uto,Sri od 08:00 do 15:00 sati.

Last modified: 3. travnja 2020.

Comments are closed.