Gradski servisi online

Sakupljanje komunalnog otpada za ugostitelje

5. rujna 2019.

Trogir Holding d.o.o. od 01.07.2018.g. uvodi novi režim sakupljanja miješanog komunalnog otpada za sve ugostiteljske objekte u staroj gradskoj jezgri Grada Trogira.

Sakupljanje otpada će se obavljati na način da će se otpad sakupljati u slijedećim terminima:

1. smjena od 11:30 do 12:30
2. smjena od 16:00 do 17:00
3. smjena od 24:00 do 02:00

Kontakt osobe:
Marko Tokić: 095 508 04 33
Stipe Matijaš: 091 123 41 94
Frane Mrdeža: 091 571 6064

Korisnici usluge obvezuju se otpad odložiti u nepropusne vrećice te ih odložiti na vidljivom mjestu pokraj svog objekta kako bi bile dostupne našim djelatnicima koji će vršiti sakupljanje.

Molimo sve korisnike da se pridržavaju gore navedenih termina jer će u protivnom biti sankcionirani.

Last modified: 3. travnja 2020.

Comments are closed.