Gradski servisi online

Upute o odlaganju otpada za osobe u samoizolaciji

18. ožujka 2020.

Apeliramo Trogirane na povećanu svjesnost tijekom trenutne epidemiološke situacije, kao i upozorenje o načinu postupanja s otpadom osoba u samoizolaciji.
Slijedom preporuka Stožera civilne zaštite RH za kućanstva i ostale zatvorene prostore, objavljujemo upute za odlaganje otpada tijekom aktualne epidemiološke situacije.
-Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, a potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad!
-Tako treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnatim maramicama), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Posebno se napominje kako se papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe sa simptomima bolesti COVID-19 ne smiju stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada (biootpad, papir i plastika).

 

Preporuka Stožera civilne zaštite RH za kućanstva i ostale zatvorene prostore:
https://koronavirus.hr/preporuke-za-kucanstva-i-ostale-…/276

Last modified: 3. travnja 2020.

Comments are closed.