Gradski servisi online

Pilot projekt korištenja otpadomjera u naselju

27. veljače 2020.

Gradska komunalna tvrtka Trogir Holding d.o.o. obavještava stanare Naselja koji su preuzeli kartice za odlaganje komunalnog otpada da će se sa korištenjem otpadomjera na tri polupodzemna spremnika započeti najkasnije do 10. ožujka 2020. godine.

 

 

Otpadomjeri se postavljaju na poklopac spremnika te će se moći otvoriti individualnom karticom koje je Trogir Holding d.o.o. podijelio korisnicima u višestambenim objektima. Kartica sadrži podatke o korisniku, a otpadomjer evidentira svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada.

U jednom otvaranju otpadomjera moći će se odložiti najviše 40 litara miješanog komunalnog otpada.

„Ukoliko se ovaj pilot projekt pokaže kao dobro rješenje, otpadomjeri će se postavit i na ostale polupodzemne spremnike u gradu. Molimo korisnike da se koriste navedenim spremnicima kako bi se dobili što točniji podaci o funkcioniranju sustava s ciljem njegovog što boljeg implementiranja“, rekao je Toni Zulim, rukovoditelj sektora komunalnih poslova Trogir Holdinga.

Upute za korištenje otpadomjera:

1. Pritisnite tipku START i pričekajte da Vam se na ekranu ispiše poruka: “Molimo prislonite karticu”,

2. Prislonite svoju karticu na predviđeno mjesto,

3. Ubacite vrećicu u prostor za odlaganje (40L MAX),

4. Povucite ručicu do kraja prema sebi i zatvorite nadogradnju.

Last modified: 3. travnja 2020.

Comments are closed.