Gradski servisi online

Novi način odlaganja miješanog komunalnog otpada

7. rujna 2022.

Gotovo je sa starim načinom odlaganja miješanog komunalnog otpada u polupodzemne spremnike na području grada Trogira.

Naime, novi otpadomjeri na spremnicima otvaraju se očitavanjem kartice. Stoga molimo naše korisnike da koriste kartice za otključavanje spremnika, a sve građane da pored njih ne ostavljaju vrećice s otpadom jer nam to nagrđuje izgled grada.

Ovaj projekt poboljšat će kvalitetu usluga gospodarenja otpadom i podići higijenski standard. Također, omogućit će građanima bolji nadzor nad vlastitim troškovima i dodatno ih potaknuti na razvrstavanje otpada.

Last modified: 7. rujna 2022.

Comments are closed.