TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Savjetovanje s javnošću

Trogir Holding d.o.o. će prema potrebi provoditi savjetovanje s javnošću.
Na ovoj poveznici biti će objavljeni nacrti akata i propisa o kojima se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Koordinatorica za za provedbu savjetovanja s javnošću:
Mirjana Đirlić, dipl.oec.
Put Mulina 2, Trogir:
021/798-573Trogir Holding d. o. o. provodi savjetovanje s javnošću u svezi donošenja
Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.
Primjedbe i prijedloge na Pravilnik možete do 3. kolovoza 2018. godine poslati na e-mail
mirjana.dirlic@tgholding.hr

Prijedlog Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka

Vrh