TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Savjetovanje s javnošću

Trogir Holding d.o.o. će prema potrebi provoditi savjetovanje s javnošću.
Na ovoj poveznici biti će objavljeni nacrti akata i propisa o kojima se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Koordinatorica za za provedbu savjetovanja s javnošću:
Mirjana Đirlić, dipl.oec.
Put Mulina 2, Trogir:
021/798-573U 2018.g. se ne planira provođenje savjetovanja s javnošću.

Vrh