TROGIR HOLDING d.o.o.
GRADSKI SERVISI ONLINE

Holding pozvao građane na poštivanje zakona


Radnici trogirskoga Holdinga nastavljaju s prikupljenjem stakla, plastike i papira koje su građani dužni pravilno razvrstati i odložiti u za to odvojene kontejnere. Sortirani otpad prikuplja se tri puta tjedno, pa je tako utorak određen za odvoz plastike, koju treba odlagati u žutim kontejnerima. Četvrtkom se prikuplja papir, razvrstan u plavim spremnicima, dok se staklo iz zelenih kontejnera odvozi subotom.
Na području Trogira postavljen je dvedeset i jedan „zeleni otok“, u sastavu kojeg su po tri kontejnera za svaku vrstu otpada. Spremnici za razvrstani otpad, smješteni na dvadeset i šest gradskih lokacija, pokrivaju sve mjesne odbore, počevši od Planoga i Divulja do Žednoga i Arbanije, tako da nema opravdanja za uspavanu građansku svijest.
Činjenica da smo još daleko od Danske, Njemačke i Austrije, koje racionalno gospodare svojim otpadom i o tome podučavaju djecu još od vrtićke dobi, ne bi trebala biti izlika za nemaran odnos prema okolišu i tvrdokornost u ne mijenjanju loših navika.
-Molimo naše sugrađane da se pridržavaju natpisa na kontejnerima i da razvrstavaju otpad na način kako to određuju pravila i komunalni red. Ako to ne čine, ne samo da krše zakonske odredbe, nego nam stvaraju i velike probleme jer je pomiješani nerazvrstani otpad teško sortirati, rekao nam je Jakov Brkan, voditelj Odjela zbrinjavanja otpada u Holdingu.
Dodaje kako se gradsku komunalnu tvrtku ne treba prozivati zbog nesavjesnog ponašanja pojedinaca koji se, ili iz neznanja ili puke nebrige i bezobzirnosti, ne pridržavaju zakonskih odredbi o razvrstavanju otpada.
-Holding poštuje zakon, imamo dovoljan broj posebnih spremnika za razvrstani otpad, koji pokrivaju gradsko područje, tako da tehnički razlozi ne mogu biti opravdanje za prekršaj. Još samo možemo apelirati na građane da shvate kako i oni, razvrstavanjem otpada, daju veliki doprinos zaštiti okoliša, a time pokazuju i da im je stalo za buduće naraštaje, poručuju iz trogirskoga Holdinga.
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom sva kućanstva moraju razvrstavati i odvojeno odlagati komunalni otpad, uključujući i onaj kuhinjski, te papir, metal i staklo. Obveza sortiranja za sve građane počela je onog trenutka kad je jedinica lokalne samoprave osigurala prostor za odlaganje raznih vrsta otpada. Tehnički su uvjeti, dakle, osigurani, za što se pobrinula gradska komunalna tvtka koja je postavila i uredila već spomenuti dvadeset i jedan “zeleni otok” na dvadeset i šest gradskih lokacija. Drugim riječima, budući da postoje spremnici za razvrstani otpad, prestaju vrijediti izlike o neupućenosti građana koji su se dosad izvlačili na neinformiranost o obvezama koje su, po slovu zakona, dužni poštivati.


Vrh